Teologinen

Teologia – Wikipedia

Teologinen uskontotiede tutkii eri uskontojen ilmenemismuotoja. Uskontotieteen lähestymistavat voidaan jakaa ymmärtävään, kriittiseen ja selittävään. Ymmärtävässä lähestymistapaan kuuluu esimerkiksi uskontofenomenologia. Kriittisestä tutkimuksesta esimerkki on feministinen tutkimus. Selittävä teologinen uskontotiede pyrkii …

https://fi.wikipedia.org/wiki/Teologia

Suomen teologinen instituutti – YouTube

Suomen teologinen instituutti on teologista opetus- ja tutkimustyötä harjoittava laitos. Se pitäytyy toiminnassaan Raamattuun ja Suomen evankelisluterilaisen…

https://www.youtube.com/channel/UCCpfyqcJE00lxNsgrHW5GfA

Teologinen tiedekunta | Helsingin yliopisto

Teologinen tiedekunta on kouluttanut uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita vuodesta 1640. Tiedekunnassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä historiassa ja nykyajassa.

https://www.helsinki.fi/fi/teologinen-tiedekunta

Uusin numero | tatt.fi

Uusin numero. Teologinen Aikakauskirja 5/2019 (124. vuosikerta) Vuosikerta: 124. Artikkelit: Matti-Pekka Virtaniemi. Spiritualiteetin monet merkitykset. s.: 387-404. Abstract: The Many Meanings of Spirituality — The term spirituality was imported into the Finnish theological lexicon in the 1970s from Roman Catholic tradition. At the same time …

http://tatt.protsv.fi/fi/uusin-numero

Ενριεττε (@Teologinen) | Twitter

The latest Tweets from Ενριεττε (@Teologinen). PanzerPastorin. Brexit has collided with reality and now the cowardly bastards who plotted its course scramble for the lifeboats squealing ‘it’s all her fault!

https://twitter.com/Teologinen

Etusivu | tatt.fi

Teologinen Aikakauskirja ei sitoudu mihinkään (kirkko)poliittiseen suuntaukseen vaan on puolueeton ja avoin kaikille teologiaa ja sen lähitieteitä käsitteleville kirjoituksille. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Teologisen Aikakauskirjan päätarkoitus on Suomessa tehtävän teologian julkaiseminen.

http://tatt.protsv.fi/

Leave a Reply